Ukpuk header 1

Uk & Puk is een programma dat is uitgegeven door Zwijsen. Voor meer informatie over het programma en alle bijbehorende materialen verwijzen we naar Zwijsen.


Wat is Uk & Puk?

Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Het is een totaalprogramma voor baby's, dreumesen en peuters en zeer geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen.

Thema's

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma's.

Erkend
Het programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en is daarmee door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief VVE-programma. Oktober 2019 is Uk & Puk opnieuw erkend als effectieve jeugdinterventie. Het is beoordeeld als 'goed onderbouwd' en blijft opgenomen in de databank. Met de vernieuwde training en het nieuwe trainersmateriaal gaat Puk een geweldige toekomst tegemoet. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt.

x