IKC AMALIA dreumes muizen 242

Wij adviseren de volgende systemen die goed aansluiten bij Uk & Puk:

Observatielijsten Doen, Praten, Bewegen en Rekenen

Eén van de opties is werken met het complete kindvolgsysteem voor de sociaal-emotionele, spraak/taal/reken en sensomotorische ontwikkeling. De doelstellingen waaraan gewerkt wordt bij Uk & Puk zijn afkomstig van deze observatielijsten. Doen, Praten, Bewegen en Rekenen is er als papieren versie, maar ook digitaal.

Bestellen
Doen, Praten, Bewegen en Rekenen
Doen, Praten, Bewegen en Rekenen - digitaal

KIJK!

Dit is een praktisch en gebruiksvriendelijk hulpmiddel om de ontwikkeling van jonge kinderen te observeren en registreren. Ruim 30.500 leraren en pedagogisch medewerkers werken met KIJK!. Er zijn versies van KIJK! voor kinderen van 0 – 4 jaar, KIJK! groep 1-2, KIJK! groep 3-4, KIJK! op Sociale competentie voor alle groepen van de basisschool en KIJK! voor de BSO.

Zo werkt KIJK! in de praktijk
Je observeert kinderen tijdens speel- en werkmomenten en verzamelt je bevindingen in het (digitale) dagboek. Je haalt hiermee eenvoudig de volgende gegevens naar boven:

  • Individueel rapport: hoe is de ontwikkeling van het kind ten opzichte van eerdere registraties én ten opzichte van kinderen van dezelfde leeftijd?
  • Groepsrapport: hoe ontwikkelt de groep zich als geheel en welke ontwikkelingsgebieden hebben extra stimulans nodig?
  • Groepsoverzicht: welke onderwijsbehoeften hebben de kinderen?

Op basis van het groepsrapport en groepsoverzicht stel je het groepsplan op.

Voor een VVE-locatie geldt dat het ten minste een gestandaardiseerd observatie-instrument moet zijn om vroegtijdig (achterstanden) te signaleren op de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Resultaatgericht werken met Puk in Peuterstappen

Van belang is ook dat de observatiegegevens gebruikt worden in een cyclisch proces is van data verzamelen, duiden van informatie, doelen stellen, en doen. Het opbrengstgericht of resultaatgericht werken genoemd. Bij Uk & Puk maken we hierbij gebruik van het boek Peuterstappen, waarin de werkwijze 4D gebruikt wordt. Het trainingstraject heeft Puk in Peuterstappen.

Wil je meer informatie over de observatie-instrumenten en welke aansluit bij Uk & Puk en jullie organisatie en/of het traject Puk in peuterstappen, neem dan contact op met ons via uk&puk@cedgroep.nl.

x