Speciaal voor Uk & Puk-trainers is er de quickscan. Deze quickscan is bedoeld om als trainer een goed beeld te krijgen van de beginsituatie, de 0-meting, en de ontwikkeling van de deelnemers aan de trainingen van Uk & Puk.

De quickscan vormt een onderdeel van de intake op locatieniveau en wordt apart afgenomen door de beoogde en gecertificeeerde trainer.

x