Train-de-trainer Uk & Puk

Met de train-de-trainer van de CED-Groep word je een professioneel trainer. In 11 bijeenkomsten leer je de belangrijkste vaardigheden die een trainer nodig heeft.

Toelatingseis
HBO-opleiding in een relevante richting en bekend met het werk in de kinderopvang.

Inhoud

  • Het programma Uk & Puk
  • Puk en opbrengstgericht werken, Puk in Peuterstappen
  • Breinsleutels, hoe leren jonge kinderen
  • Hoe implementeren, borgen en kwaliteit bewaken?
  • Trainersvaardigheden

Opbrengst
Na afloop van de training en het hebben voldaan aan de certificeringseisen kunnen deelnemers op een verantwoorde wijze aan de slag met implementatie of kwaliteitsbewaking van het programma Uk & Puk.
Zij worden op www.ukpukvve.nl opgenomen in de lijst van gecertificeerde Uk & Puk-trainers.

Data 2020
22 en 23 september 2020
12 en 13 oktober
9 en 10 november
7 en 8 december
4 en 5 januari 2021
1 februari 2021

Plaats en tijd
10.00 – 16.00 uur
Vergadercentrum CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam

Kosten
Inclusief materialen en lunch: € 5190,00

Aanmelden?
Dat kan via secretariaatjongekind@cedgroep.nl Je krijgt vervolgens een intakeformulier. Daarna kun je op de deelnemerslijst geplaatst worden.

Annuleringsvoorwaarden
Je inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van je inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Voor inhoudelijke informatie over de training kun je terecht bij Sietske Bakker en Susanne de Kruif (projectleiders van Uk & Puk) via:

uk&puk@cedgroep.nl

Gecertificeerde trainers

Juli 2019
Sinds 1 juli hebben we er 13 Uk & Puktrainers bij!
Vol enhousiasme zijn ze 11 dagen vanuit alle uithoeken van Nederland naar Rotterdam afgereisd om de train de trainers te volgen.
Succes Elvira, Hilda, Henriëtte, Marianne, Esther, Desiree, Kyra, Ryan, Alie, Sandhia, Marjan, Chantal en Manitsj

Februari 2019

Op 4 februari hebben we 14 nieuwe trainers Uk & Puk mogen certificeren.
Zij gaan als collega binnen de CED-Groep, als trainer binnen de eigen organisatie of als zelfstandig trainer mensen trainen in het VVE-programma Uk & Puk.
Tot onze grote verrassing kwam Puk zelf de hele dag meedoen. Bij het uitreiken van de certificaten zorgde Puk voor extra aandacht voor de trainer door luid trommelgeroffel!
Manita, Evie, Astrid, Kim, Janne, Klaartje, Monique, Joyce, Sandra, Linda, Vera, Marloes, Trees en Antonie, van harte gefeliciteerd en veel plezier en succes met Puk!!

September 2018
Maandag 3 september hebben 10 deelnemers aan de train de trainer Uk & Puk hun trainerscertificaat behaald. Zij gaan als trainer aan de slag binnen de eigen organisatie of als trainer bij een begeleidingsdienst.
We feliciteren Lana, Marjolijn, Saskia, Anke, Carlijn, Brigit, Carla, Kirsten, Mirjam en Marieke.

Februari 2018
Op 5 februari 2018 hebben we weer 12 trainers toe kunnen voegen aan de lijst van gecertificeerde Uk & Puk-trainers. Sommige deelnemers van de train-de-trainer Uk & Puk zijn al begonnen met het implementeren van Uk & Puk als VVE-programma. Anderen starten binnenkort of houden zich bezig met het borgen en gaan de kwaliteit van de uitvoering bewaken.
Inge, Barbara, Maybrid, Chantal, Iris, Carla, Marinka, Nanda, Soraja, Ilona, Simona en Margo, gefeliciteerd en veel succes!

Juni 2017
Sinds maandag 19 juni hebben we er weer 11 nieuwe trainers Uk & Puk bij. Eén van hen is onze collega Vivian van Wijk. Zij start binnenkort, samen met een collega, een implementatietraject bij één van de kinderopvangorganisaties in Rotterdam. De andere trainers trainen binnen hun eigen organisatie. Sommigen gaan het programma Uk & Puk implementeren, maar de meesten zullen zich bezig gaan houden met het borgen en met de kwaliteitsbewaking van het programma.
Patricia, Mirella, Cemaynur, Malou, Sara, Nieske, Anita, Vivian, Marja, Claudine en Iris, veel succes met Puk!

Januari 2017
Sinds 16 januari 2017 zijn er weer 13 nieuwe trainers gecertificeerd. De meesten gaan binnen de eigen organisatie medewerkers trainen of zorgdragen voor de borging en de kwaliteitsbewaking van het programma.
Één trainer gaat als zelfstandig trainer aan de slag. Esther, Ingrid, Merel, Jesna, Karin, Sylvia, Saskia, Ester, Vera, Ria, Kim, Jojanneke en Lieneke: veel succes!! De train-de-trainers training Uk & Puk die begin 2017 van start is gegaan, zit vol. Data voor het najaar worden binnenkort bekend gemaakt.

September 2016

Maandag 5 september hebben we 11 nieuwe trainers Uk & Puk gecertificeerd. Deze trainers gaan binnen hun eigen organisaties 'Uk & Puk' implementeren en/of borgen. Bovendien spelen zij een belangrijke bij de kwaliteitsbewaking op de werkvloer. We wensen de trainers veel succes!

Mei 2015
Sinds 18 mei 2015 zijn we weer acht trainers Uk & Puk rijker. De meeste nieuwe trainers zijn werkzaam binnen kinderopvangorganisaties en gaan zorg dragen voor verdere implementatie en borging van het programma Uk & Puk. Eén trainer gaat als zzp'er aan de slag en één van de nieuwe trainers is werkzaam als docent op een ROC. Sandra, Eva, Diana, Nicolette, Cinthya, Gülizar, Samantha en Ingrid veel succes met Puk!

Februari 2015
Op 11 februari 2015 hebben 16 deelnemers aan de train de trainers Uk & Puk het traject afgerond en hun certificaat ontvangen! Zij zijn begonnen in het najaar van 2014. Sommigen zijn al gestart met het implementeren van Uk & Puk als VVE-programma. Dit gebeurt veelal binnen de eigen kinderopvangorganisatie. Anderen starten binnenkort of gaan zich bezighouden met de kwaliteitsbewaking van het programma. De deelnemers zijn getraind door Susanne de Kruif en Els Groenewoud. Wij wensen alle nieuwe trainers veel succes!!

Mei 2014
14 nieuwe trainers gaan aan de slag (de meesten binnen hun eigen kinderopvangorganisatie) met het programma Uk & Puk. Ze ontvingen op woensdag 14 mei 2014 hun certificaat. Gefeliciteerd en veel succes!

Januari 2014

Uk & Puk is als VVE-programma in steeds meer kinderopvangorganisaties actief! Eind januari vond de certificering plaats van twaalf nieuwe Uk & Puktrainers.De nieuwe trainers zijn werkzaam bij grote en kleine kinderopvangorganisaties verspreid over het land, maar ook bij vve-afdelingen van gemeentes. Wij wensen alle nieuwe trainers veel succes met Puk!

2013
Twaalf trainers zijn toegevoegd aan de lijst van gecertificeerde Uk & Puk-trainers! Eén trainer gaat binnen de CED-Groep het team van Uk & Puktrainers versterken. De andere trainers zullen binnen hun eigen organisatie en/of gemeente Uk & Puk gaan implementeren, borgen en de kwaliteit van de uitvoering bewaken.
Gefeliciteerd Jorien, Marijke, Cindy, Marianne, Esther, Marije, Lieke, Marion, Marian, Sabrina, Eveline en Daniëlle. We hopen dat ook Michèle en Lianne binnenkort gecertificeerd kunnen worden.

Ook in Emmen zijn er nieuwe trainers Uk & Puk. De gemeente Emmen heeft het op een bijzondere manier aangepakt. Zij heeft 6 mensen samengebracht uit meerdere VVE-geledingen. Woensdag 22 mei j.l. is het trainingstraject in Emmen afgg, peuterspeelzaalwerk, regulier en speciaal basisonderwijs zijn verterond. Zo is er een VVE-UK & Puk trainersgroep ontstaan waarin zowel de kinderopvanegenwoordigd.