Word Uk & Puk trainer voor jouw organisatie!

Wil je Uk & Puk trainer worden om binnen jouw organisatie de pedagogisch medewerkers in dit programma te trainen of wil je kinderopvangorganisaties begeleiden bij het implementeren van UK & Puk? Volg dan de train de trainer Uk & Puk en wordt een professioneel en gecertificeerd Uk & Puk trainer.

Als ontwikkelaar van de training Uk & Puk voor pedagogisch medewerkers leren we je de belangrijkste vaardigheden die een Uk & Puk trainer nodig heeft om het VE- programma in de kinderopvang te implementeren en te borgen.

Inhoud

 • Het programma Uk & Puk
 • Puk en opbrengstgericht werken, Puk in Peuterstappen
 • Breinsleutels, hoe leren jonge kinderen
 • Hoe implementeren, borgen en kwaliteit bewaken?
 • Trainersvaardigheden

Resultaat

 • Je kent de uitgangspunten en werkwijze van Uk & Puk.
 • Je hebt inzicht in de opbouw van de VE-training voor pm’ers: de bijeenkomsten, de quickscan en certificeringseisen, en de hercertificeringsbijeenkomsten.
 • Je hebt kennis van de achterliggende theorie over het stimuleren van de brede ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je hebt zicht op hoe deze theorie vertaald is naar de trainingswijze (draaiboeken, handouts, materialen, literatuur).
 • Je hebt inzicht in de werkwijze van resultaatgericht werken (Peuterstappen) en vertaling daarvan naar de training.
 • Je hebt kennis over de hersenontwikkeling van het jonge kind en hebt zicht op hoe je deze kennis kunt gebruiken bij de training.
 • Je weet hoe je de behandelde onderwerpen van Uk & Puk, resultaatgericht werken en de ontwikkeling van jonge kinderen, kunt overdragen op de pedagogisch medewerkers en hoe je hen kunt begeleiden richting de certificeringscriteria.
 • Je hebt jezelf trainersvaardigheden eigen gemaakt (didactiek, presenteren, energizers, omgaan met weerstanden) en kunt groepsconsultaties doen (met gesprekstechnieken zoals feedback geven).
 • Je hebt een borgings- en kwaliteitsbewakingsplan gemaakt voor VE met Uk & Puk.
 • Je hebt een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt en kunt reflecteren op je eigen handelen en ontwikkeling.

'Ik vond de afwisseling van werkvormen en energizers erg leuk! De bijeenkomsten zijn iedere keer weer inspirerend geweest en hebben gezorgd voor nieuwe inzichten en ideeën.'

Reactie cursist

Resultaat

Na afloop van de training en het hebben voldaan aan de certificeringseisen kunnen deelnemers op een verantwoorde wijze aan de slag met implementatie of kwaliteitsbewaking van het programma Uk & Puk. Zij worden op www.ukpukvve.nl opgenomen in de lijst van gecertificeerde Uk & Puk-trainers.

Extra informatie

 • Toelatingseis: HBO-opleiding in een relevante richting en bekend met het werk in de kinderopvang.
 • Doelgroep: pedagogisch coaches, beleidsmedewerkers en leidinggevenden.
 • Voor acceptatie van de inschrijving, wordt een intakeformulier verzonden. Na goedkeuring hiervan is de inschrijving definitief.
 • Voor inhoudelijke informatie over de training kun je terecht bij Sietske Bakker (projectleider van Uk & Puk) via uk&puk@cedgroep.nl.
x