IKC AMALIA dreumes muizen 116

Thema's
Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen.

1. Welkom Puk!
2. Wat heb jij aan vandaag?
3. Eet smakelijk!
4. Dit ben ik!
5. Reuzen en kabouters
6. Regen
7. Hatsjoe!
8. Knuffels
9. Oef, wat warm!
10. Ik en mijn familie

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!” Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang van kindercentrum naar basisschool.

Aanvullend thema 'Ik ben kunstenaar'
Om tegemoet te komen aan de vraag om extra thema's, hebben we éénmalig een nieuw thema bedacht. We hebben gekozen voor ‘Ik ben kunstenaar’, omdat wij vinden dat aan kunstzinnige activiteiten meer aandacht besteed mag worden. In de standaard Uk & Puk-activiteiten worden ze niet expliciet aangeboden. Kunstzinnige oriëntatie behoort niet tot de vier verplichte domeinen, terwijl de activiteiten juist wel tegemoet komen aan de vier domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling. Het thema ‘Ik ben kunstenaar’ is een aanvulling en vervangt geen thema.

Download het thema 'Ik ben kunstenaar'
Ouderbrief ik ben kunstenaar def jan 2020

Activiteiten
Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van de kinderopvang. Consequent krijgt u aanwijzingen op maat voor elke leeftijdsgroep. En dat maakt Uk & Puk geschikt voor horizontale en verticale groepen.

Uitgangspunten
• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kindercentrum, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.
• Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van de activiteiten aansluiten bij het kind.
• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.
• De opzet van het programma Uk & Puk sluit aan bij het 'Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar' (pdf) en de 'Taallijn in het kinderdagverblijf'.

x