Resultaatgericht werken met Peuterstappen

Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillend tempo. Eén van de uitgangspunten bij Uk & Puk is daarom dat de pedagogisch medewerker bij de uitvoering van de activiteiten aansluit bij het kind. Resultaatgericht werken richt zich op de peuterperiode. In deze periode wordt er binnen de activiteiten gewerkt aan de doelen zoals die benoemd zijn in de SLO-doelen. Pedagogisch medewerkers kijken daarbij naar de opbrengsten van de activiteiten: hoe brengen deze activiteiten het kind verder in de ontwikkeling? Bij de hercertificering Uk & Puk en bij de huidige train-de-trainer wordt aan dit onderdeel aandacht besteed. Hierbij wordt de publicatie 'Peuterstappen' als uitgangspunt gebruikt.

Bekijk het filmpje over resultaatgericht werken

Waar te koop?
Peuterstappen is te koop in de webwinkel van de CED-Groep.

x