Instroomgroep Uk & Puk

Heb jij op jouw kinderopvang de pop Puk gezien? Wil je graag weten wat je ermee kunt doen? Uk & Puk is een toegankelijk en totaal vve-programma waarbij alle ontwikkelingsdomeinen aan bod komen: de sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenprikkels, motoriek, zintuigelijke ontwikkeling, spraak-taal en ontluikende geletterdheid. Ontdek zelf hoe de pop een mooie schakel vormt tussen jou en de kinderen.

Dit traject is bedoeld voor instromers. Dit zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn en/of nog niet zijn getraind in het werken met Uk & Puk. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

Uk & Puk maakt gebruikt van de SLO-doelen en is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi).

Inhoud - de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie Uk & Puk
 • Planning en organisatie
 • Interactievaardigheden
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Spel, speel-leeromgeving en themahoeken
 • Spreektaalontwikkeling
 • Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • Kunstzinnige oriëntatie
 • Rekenprikkels
 • Resultaatgericht werken
 • Werken met boeken
 • Ouderbetrokkenheid

Doorgaande lijn, creatieve ontwikkeling en diversiteit zijn belangrijke thema’s die terugkeren gedurende deze opleiding.


'De cursusleider had heel veel materiaal om het levendig en beeldend te maken.'

Reactie cursist

Groepsconsultaties

Van belang is de betrokkenheid van de pedagogisch en ve-coach van iedere organisatie. Hij/zij kan aansluiten bij de consultaties en zal 3 van de 6 groepsconsultaties, in samenspraak met de trainer doen. De andere 3 consultaties worden door de trainer zelf gedaan. Ook zal de pedagogisch coach een bijdrage leveren aan de borging van Uk& Puk binnen de organisatie. We sluiten af met presentaties en de certificering.

Meer informatie

 • De vermelde prijzen zijn inclusief: vve–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en cursusmateriaal.
 • De coachingsbezoeken en nagesprekken vinden aansluitend plaats. Is dit niet mogelijk, dan zal een meerprijs berekend worden
 • Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële vve-certificaat voor het vve-programma Uk & Puk.
 • Vraag naar de voorwaarden voor deelname als je op dit moment geen eigen groep hebt!
 • Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met uk&puk@cedgroep.nl.

Teamtraining

Is de VE-Certificering Uk&Puk instroom iets waar je met het hele team mee aan de slag wil? Vanaf ongeveer 8 deelnemers kun je kiezen voor een teamtraining, die we geven op de locatie van jouw keuze. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een teamtraining voor mijn school' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Bekijk onze FAQ over VVE-trainingen en de instroomgroepen voor VVE

x