Instroomgroep Uk & Puk

Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt. Omdat de pedagogisch medewerkers in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk aangeboden. De pedagogisch medewerker werkt samen op de groep met een al gecertificeerd medewerker. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

Aantal bijeenkomsten

7

Onderwerpen bijeenkomsten

 1. Introductie Uk & Puk
 2. Planning en organisatie
 3. Interactievaardigheden
 4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
 5. Spel, speel-leeromgeving en themahoeken
 6. Spreektaalontwikkeling
 7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 8. Kunstzinnige oriëntatie
 9. Rekenprikkels
 10. Resultaatgericht werken
 11. Werken met boeken
 12. Ouderbetrokkenheid

Hiernaast zijn er drie groepsconsultaties die door de trainer worden gedaan. Daarnaast worden er drie groepsconsultaties door jullie eigen coach afgenomen. We sluiten dit traject af met presentaties en de certificering.

Data (7 hele dagen)

Vrijdag 30 oktober 2020
Vrijdag 27 november 2020
Vrijdag 8 januari 2021
Vrijdag 12 februari 2021
Vrijdag 12 maart 2021
Vrijdag 23 april 2021
Vrijdag 21 mei 2021

Waar?

CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam.

Tijd

09.30- 16.00 uur.

Kosten per persoon (bij min. 8 deelnemers)

€ 2.710,-

Inschrijven

De inschrijvingen van alle instroomgroepen worden verzorgd door Mireille David. Voor vragen en aanmeldingen kun je met haar contact opnemen via m.david@cedgroep.nl.

Goed om te weten...

We zijn bezig met een blended (combinatie van online en contactonderwijs) versie. Houd onze website in de gaten.

Belangrijk:

 • Je inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van jouw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief: VVE–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en cursusmateriaal en gelden bij een minimale groepsgrootte van acht personen.
 • De coachingsbezoeken en nagesprekken vinden aansluitend plaats. Is dit niet mogelijk, dan zal een meerprijs berekend worden
 • Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.

* Vraag naar de voorwaarden voor deelname als je op dit moment geen eigen groep hebt!

Bekijk onze FAQ over VVE-trainingen en de instroomgroepen voor VVE

x