Door middel van de hercertificering (bijscholing) blijven pedagogisch medewerkers zich, na het behalen van hun VE certificaat Uk & Puk , ontwikkelen in het werken met Uk & Puk. Onderwerpen van de hercertificering zorgen voor een verdieping of verrijking op het gebied van Uk & Puk en VE.

Daarnaast kunnen nieuwe inzichten op het gebied van VE en het jonge kind, die in het programma en werkwijze wordt verwerkt en/of in het pedagogisch handelen extra aandacht vragen een plek krijgen in deze bijscholingen.

Permanente educatie - hercertificering

In het kader van de wet IKK hebben kinderopvang organisaties de verplichting om aan permanente educatie te doen en voor VE een opleidingsplan te hebben. Deze continue professionalisering is bij Uk & Puk vormgegeven in het volgen van twee hercertificeringen/bijscholingen Uk & Puk per jaar.

De hercertificering Uk & Puk is een onderdeel van borging en kwaliteitsbewaking en kan als zodanig opgenomen worden in het scholingsplan.

Onderwerpen

In het nieuwe trainingsmateriaal zijn voor de trainers 15 onderwerpen opgenomen waaruit geput kan worden voor deze scholingen.

 • A: Planning en organisatie
 • B: Interactievaardigheden
 • C: Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • D: Spel en hoeken
 • E: Buitenspel
 • F: Spraaktaakontwikkeling
 • G: Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
 • H: Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed?
 • I: Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
 • J: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data (boek en map: Peuterstappen)
 • K: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden (boek en map: Peuterstappen)
 • L: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen (boek en map: Peuterstappen)
 • M: Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen (boek en map: Peuterstappen)
 • N: Opvallend gedrag (boek: Trapsgewijs)
 • O: Ouderbetrokkenheid (boek: Samen Vooruit)

Daarnaast is er een module Breinsleutels beschikbaar.

Uiteraard kunnen er ook eigen onderwerpen aangedragen worden. Voorwaarde is hierbij wel dat het een VE onderwerp betreft en dat er verbinding wordt gelegd met Uk & Puk. Daarnaast is het dan van belang dat men overlegt met de programmaleider van Uk & Puk. Zo komt men bij het aanvragen van de certificaten voor hercertificering niet voor verrassingen te staan.

Ander onderwerp of datum?

Als je je wilt inschrijven voor een ander onderwerp of komt de genoemde data jou niet uit? Stuur dan een e-mail naar ukenpuk@cedgroep.nl en geef twee onderwerpen door die je wil behandelen. Je kan kiezen uit de bovenstaande onderwerpen (A t/m O).

Kosten

De prijs per bijeenkomst is €285,-.

Teamtraining

De training Hercertificering Uk & Puk is speciaal bedoeld voor teams. Vanaf 8 deelnemers geven wij de teamtraining op de locatie en datum van jouw keuze en ga je met je team aan de slag. Klik onderin deze pagina op 'Ik wil een training voor mijn team' en laat je wensen weten. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

x