Nieuw trainingsmateriaal
In mei 2019 verscheen nieuw trainingmateriaal voor gecertificeerde trainers Uk & Puk. In de nieuwe versie is het resultaatgericht werken geïntegreerd, in tegenstelling tot in de oude versie. Verder is er onder meer aandacht voor het verantwoord uitbreiden van de thema’s, de interactievaardigheden, buitenspel geïntegreerd in de thema’s, kunstzinnige oriëntatie en beleidsonderdelen die te maken hebben met het pedagogisch handelen op de werkvloer. Denk daarbij aan het wenbeleid en ouderbetrokkenheid. Opzet van de nieuwe training blijft dertien bijeenkomsten, drie quick-scans en zes groepsconsultaties per deelnemer.

Hercertificering
Om alle trainers met het nieuwe materiaal kennis te laten maken, organiseren wij bijeenkomsten voor hercertificering. Bij de hercertificering krijgen de trainers het nieuwe materiaal. Hierna ben je gemachtigd de deelnemersmappen volgens de bekende weg te bestellen. Het secretariaat houdt in de gaten wie er hergecertificeerd moet worden. Je hoeft dus geen contact op te nemen over de vraag wanneer je aan de beurt bent! Ben je nog niet aan de beurt, dan kun je gebruik blijven maken van het oude materiaal.

Maak je geen gebruik van de hercertificering, dan gaan we er van uit dat je niet meer actief bent als trainer en dat je van de lijst van gecertificeerde trainers verwijderd kan worden.

Bestellen deelnemersmap/trainingsmap

Heb je vragen? Neem contact met secretariaatjongekind@cedgroep.nl

In deze nieuwsbrief zijn de trainers op de hoogte gesteld.

x