Ontwikkelingslijnen en SLO-doelen

In de trainingsbijeenkomsten van Uk & Puk wordt verwezen naar de ontwikkelingslijnen voor de vier domeinen zoals ze door de CED-Groep zijn opgesteld en naar de SLO-doelen.

Ontwikkelingslijnen
De motorische ontwikkeling van het jonge kind
De rekenkundige ontwikkeling van het jonge kind
De taalontwikkeling van het jonge kind
De sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind

Downloaden
De ontwikkellijnen kun je op deze pagina downloaden.

x