IKC AMALIA dreumes muizen 207

Activiteiten
Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van de kinderopvang. Consequent krijgt u aanwijzingen op maat voor elke leeftijdsgroep. En dat maakt Uk & Puk geschikt voor horizontale en verticale groepen.

Uitgangspunten
• De activiteiten zijn bedoeld om de totale, brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren.
• De activiteiten vinden plaats in bestaande situaties binnen het kindercentrum, bijvoorbeeld tijdens de verzorging, de kring en het spelen.
• Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerkers bij het uitvoeren van de activiteiten aansluiten bij het kind.
• De eigen inbreng van het kind is een essentieel onderdeel in elke activiteit.
• De opzet van het programma Uk & Puk sluit aan bij het 'Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar' (pdf) en de 'Taallijn in het kinderdagverblijf'.