Instroomgroep Uk & Puk
Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt. Omdat de pedagogisch medewerkers in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk verkort aangeboden. De pedagogisch medewerker werkt samen op de groep met een al gecertificeerd medewerker. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

FAQ
Bekijk onze FAQ over VVE-trainingen en de instroomgroepen voor VVE.

Aantal bijeenkomsten
7

Onderwerpen bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Interactievaardigheden
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
5. Spel, speel-leeromgeving en themahoeken
6. Spreektaalontwikkeling
7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige oriëntatie
9. Rekenprikkels
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid

Hiernaast zijn er zes groepsconsultaties. We sluiten af met presentaties en de certificering.

Data
Woe 4 maart 2020
Do 26 maart 2020
Vrij 15 mei 2020
Do 25 juni 2020
Ma 21 september 2020
Do 29 oktober 2020
Woe 25 november 2020

Waar?
CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam.

Tijd
09.30- 17.00 uur.

Kosten per persoon (bij min. 12 deelnemers)
€ 2.710,-

Inschrijven
Mireille David, m.david@cedgroep.nl

Meer informatie

  • Je inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van jouw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
  • De vermelde prijzen zijn inclusief: VVE–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en cursusmateriaal en gelden bij een minimale groepsgrootte van 12 personen.
  • De coachingsbezoeken en nagesprekken vinden aansluitend plaats. Is dit niet mogelijk, dan zal een meerprijs berekend worden
  • Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.
  • Voor vragen kun je contact opnemen met m.david@cedgroep.nl

* Vraag naar de voorwaarden voor deelname als je op dit moment geen eigen groep hebt!