Aanvragen certificaten
Gecertificeerde Uk & Puktrainers hebben de mogelijkheid om deelnemers te certificeren met het Uk & Puk VVE-certificaat. Deelnemers worden getraind volgens de richtlijnen van het door de CED-Groep vastgestelde trainingstraject en met de Uk & Puk deelnemersmap. Gecertificeerde Uk & Puktrainers kunnen de mappen en certificaten aanvragen via de Uk & Puk-coördinator van de CED-Groep.
De gegevens van de deelnemers worden uitsluitend voor de certificaten gebruikt.
Wij adviseren je om de certificaten een maand voor de geplande certificeringsdatum aan te vragen.

Kosten
De kosten per certificaat bedragen € 30,00 (exclusief 21% BTW).

Aanvragen certificate
n
Vul de gevraagde gegevens in en stuur het formulier per e-mail naar certificatenukenpuk@cedgroep.nl.

x