Uk & Puk voor gastouders
Speciaal voor gastouders heeft de CED-Groep een training in het werken met het vve-programma Uk & Puk. In deze training Uk & Puk voor gastouders leert je op een goede manier te werken met het vve-programma Uk & Puk en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Er wordt ingegaan op de wijze waarop je met de thema’s kunt omgaan, hoe je een rijke speelleeromgeving creëert bij de thema’s en op de mogelijkheid om echte activiteiten te ondernemen, routines in het gastgezin te implementeren en ouders te betrekken bij de manier van werken. Zo werk je doelgericht en bewust aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens hebben wij een apart katern ontwikkeld met aanknopingspunten om binnen de gastouderopvang met het programma Uk & Puk te werken. Dit katern ontvang je tijdens deze praktische eendaagse training.

Eendaagse training Uk & Puk voor gastouders
Bij voldoende aanmeldingen wordt een datum gepland.

Waar

CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam.

Kosten
€ 295,- inclusief lunch en katern. (exclusief kosten materialen Uk & Puk. Deze kunnen bij uitgeverij Zwijsen besteld worden).

Aanmelden
Meld je aan bij Mireille David, m.david@cedgroep.nl o.v.v. training Uk & Puk gastouders en de datum van je voorkeur.

Annuleringsvoorwaarden
Je inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van jouw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Logo in rondje

Meer weten

Meer weten over Uk & Puk voor gastouders? Neem contact met ons op.

Direct contact
x