Word Uk & Puk trainer voor jouw organisatie!

Wil je Uk & Puk trainer worden om binnen jouw organisatie de pedagogisch medewerkers in dit programma te trainen of wil je kinderopvangorganisaties begeleiden bij het implementeren van UK & Puk? Volg dan de train de trainer Uk & Puk en wordt een professioneel en gecertificeerd Uk & Puk trainer. Als ontwikkelaar van de training Uk & Puk voor pedagogisch medewerkers leren we je de belangrijkste vaardigheden die een Uk & Puk trainer nodig heeft om het VE- programma in de kinderopvang te implementeren en te borgen.

Toelatingseis
HBO-opleiding in een relevante richting en bekend met het werk in de kinderopvang.

Inhoud

  • Het programma Uk & Puk
  • Puk en opbrengstgericht werken, Puk in Peuterstappen
  • Breinsleutels, hoe leren jonge kinderen
  • Hoe implementeren, borgen en kwaliteit bewaken?
  • Trainersvaardigheden

Opbrengst
Na afloop van de training en het hebben voldaan aan de certificeringseisen kunnen deelnemers op een verantwoorde wijze aan de slag met implementatie of kwaliteitsbewaking van het programma Uk & Puk.
Zij worden op www.ukpukvve.nl opgenomen in de lijst van gecertificeerde Uk & Puk-trainers.

Data 2021
8 en 9 februari
15 en 16 maart
19 en 20 april
17 en 18 mei
14 en 15 juni
6 juli

Plaats en tijd
10.00 – 16.00 uur
Vergadercentrum CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam

Kosten
Inclusief materialen en lunch: € 5190,00

Aanmelden?
Dat kan via secretariaatjongekind@cedgroep.nl Je krijgt vervolgens een intakeformulier. Daarna kun je op de deelnemerslijst geplaatst worden.

Annuleringsvoorwaarden
Je inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van je inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Voor inhoudelijke informatie over de training kun je terecht bij Sietske Bakker en Susanne de Kruif (projectleiders van Uk & Puk) via uk&puk@cedgroep.nl.

x