LANDJE DOCENTEN 081

Hercertificering van pedagogisch medewerkers

Het VE-programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt. In de Wet IKK is er opgenomen dat kinderopvangorganisaties laten zien middels een scholingsplan dat ze voldoen aan “permanente educatie”.

Bijscholingen

Wat is er nodig om pedagogisch medewerkers te laten her-certificeren?

Als kinderopvangorganisatie biedt je jaarlijks (minimaal) twee (pedagogisch-educatieve) bijscholingen. Deze bijscholingen zijn gekoppeld aan Uk &Puk. Als kinderopvangorganisatie neem je de bijeenkomsten op in het scholingsplan zoals ook in de wet IKK beschreven staat. Na het volledig doorlopen van het traject (wat meestal drie jaar duurt) kan het nieuwe certificaat voor de pedagogisch medewerkers worden aangevraagd.

Nieuwe trainersmateriaal

In het nieuwe trainersmateriaal van Uk &Puk zijn 15 onderwerpen opgenomen waaruit geput kan worden voor deze scholingen. Gecertificeerde trainers die het nieuwe trainersmateriaal hebben ontvangen, kunnen de hercertificering voor pedagogisch medewerkers verzorgen. Uiteraard kunnen er ook andere bijscholingen worden gevolgd dan het nieuwe trainersmateriaal Uk &Puk. Van belang is dat inhoudelijk een link wordt gelegd naar Uk & Puk.

Overleg jullie opleidingsplan met de programmaleiders van Uk & Puk. Dan kijken we mee of de pedagogisch medewerkers hun Uk &Puk Ve-certificaat kunnen vervangen door een nieuw certificaat.

De onderwerpen van het nieuwe trainersmateriaal zijn:

A Planning en organisatie
B Interactievaardigheden
C Sociaal-emotionele ontwikkeling
D Spel en hoeken
E Buitenspel
F Spraak-taalontwikkeling
G Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
H Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed?
I Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
J Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data Boek en map: Peuterstappen
K Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden Boek en map: Peuterstappen
L Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen Boek en map: Peuterstappen
M Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen Boek en map: Peuterstappen
N Opvallend gedrag Boek: Trapsgewijs
O Ouderbetrokkenheid Boek: Samen VooruitVanuit CED organiseren we bijscholingen voor de hercertifering van pedagogisch medewerkers. Dit kan op individuele inschrijving of voor een heel team of locatie. Wil je informatie hierover? Neem contact met ons op.

Logo in rondje

Meer weten?

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Sietske Bakker en Susanne de Kruif (projectleiders van Uk & Puk)

Direct contact