LANDJE DOCENTEN 081

Hercertificering: Welke routekaart en hoe zit het met andere bijscholing?

De hercertificering van Uk & Puk pedagogisch medewerkers is bedoeld zodat ze zich blijven bekwamen in het werken met Uk & Puk en zich blijven ontwikkelen. Dit sluit aan bij de wet permanente educatie en de eisen vanuit het inspectierapport.

Er zijn op basis van het nieuwe trainersmateriaal routekaarten gemaakt. Wanneer pm’ers nog met het oude deelnemersmateriaal opgeleid zijn, adviseren wij om hiermee aan de slag te gaan zodat ze de nieuwe werkwijze van Uk & Puk zich eigen maken. Welke routekaart hangt af van de aandachtspunten vanuit vve, directie en toezichtskader en behoeften van de pedagogisch medewerkers.

Er zijn op dit moment 15 onderwerpen opgenomen voor een hercertificering. Gecertificeerde trainers die het trainersmateriaal hebben ontvangen, kunnen de hercertificering voor pedagogisch medewerkers verzorgen.

De onderwerpen voor een hercertificering zijn:

A Planning en organisatie
B Interactievaardigheden
C Sociaal-emotionele ontwikkeling
D Spel en hoeken
E Buitenspel
F Spraak-taalontwikkeling
G Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
H Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed?
I Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
J Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data Boek en map: Peuterstappen
K Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden Boek en map: Peuterstappen
L Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen Boek en map: Peuterstappen
M Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen Boek en map: Peuterstappen
N Opvallend gedrag Boek: Trapsgewijs
O Ouderbetrokkenheid Boek: Samen VooruitWil je als pedagogisch medewerker direct inschrijven voor een hercertificeringsmodule, meld je dan hier aan als belangstellende.

Logo in rondje

Meer weten?

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Sietske Bakker (projectleider van Uk & Puk)

Direct contact
x