Training Ko 0050totaal

Voor komend jaar zijn er hercertificeringsbijeenkomsten gepland voor een individuele inschrijving. Willen jullie met de hele kinderopvanglocatie of peuteropvang gehercertificeerd worden, dan is een incompany bijeenkomst mogelijk. Neem hiervoor contact op.

Contact

Sietske Bakker

S.Bakker@cedgroep.nl

Susanne de Kruif

S.deKruif@cedgroep.nl

Hercertificering van pedagogisch medewerkers

Het VE-programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt. Verder: in de Wet IKK is er sprake van “permanente educatie” en moeten organisaties een scholingsplan hebben waarin aangegeven wordt hoe organisaties hun personeel blijvend scholen.

Bijscholingen
Voor de hercertificering voor pedagogisch medewerkers heeft de CED-Groep deze twee eisen in elkaar geschoven: door jaarlijks als organisatie twee (pedagogisch-educatieve) bijscholingen te verzorgen, kunnen pedagogisch medewerkers na drie jaar hergecertificeerd worden. De organisatie neemt de bijeenkomsten op in het scholingsplan, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet IKK en kan na drie jaar het nieuwe certificaat voor de pedagogisch medewerkers aanvragen.

Nieuwe trainersmateriaal
In het nieuwe trainersmateriaal zijn voor de trainers 15 onderwerpen opgenomen waaruit geput kan worden voor deze scholingen.

De onderwerpen zijn:
A Planning en organisatie
B Interactievaardigheden
C Sociaal-emotionele ontwikkeling
D Spel en hoeken
E Buitenspel
F Spraaktaakontwikkeling
G Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
H Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het alge meen en wat is het cultureel erfgoed
I Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
J Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data Boek en map: Peuterstappen
K Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden Boek en map: Peuterstappen
L Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen Boek en map: Peuterstappen
M Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen Boek en map: Peuterstappen
N Opvallend gedrag Boek: Trapsgewijs
O Ouderbetrokkenheid Boek: Samen Vooruit

Uiteraard kunnen er ook eigen onderwerpen aangedragen worden. Wel is het dan van belang dat men overlegt met de programmaleider van Uk & Puk. Zo komt men bij het aanvragen van de certificaten voor hercertificering niet voor verrassingen te staan.