LANDJE DOCENTEN 081

Hercertificering: Welke routekaart en hoe zit het met andere bijscholing?

De hercertificering van Uk & Puk pedagogisch medewerkers is bedoeld zodat ze zich blijven bekwamen in het werken met Uk & Puk en zich blijven ontwikkelen. Dit sluit aan bij de wet permanente educatie en de eisen vanuit het inspectierapport.

Er zijn op basis van het nieuwe trainersmateriaal routekaarten gemaakt. Wanneer pm’ers nog met het oude deelnemersmateriaal opgeleid zijn, adviseren wij om hiermee aan de slag te gaan zodat ze de nieuwe werkwijze van Uk & Puk zich eigen maken. Welke routekaart hangt af van de aandachtspunten vanuit vve, directie en toezichtskader en behoeften van de pedagogisch medewerkers.

Wanneer de pedagogisch medewerkers nog niet Puk in Peuterstappen hebben gevolgd is het advies om daarmee te starten. Het opbrengst of resultaatgericht werken is een vereiste vanuit het toezichtskader om het optimale uit kinderen te halen.

Het is ook mogelijk dat een kinderopvangorganisatie een andere bijscholing kiest dan de routes uit het nieuwe trainersmateriaal. Deze scholing dient dan in het kader van vve te zijn en waarbij er verbinding wordt gelegd met het werken met Uk & Puk.

Na 3 jaar kan, wanneer er 6 bijscholingen zijn gedaan, voor elke pedagogisch medewerker een nieuw certificaat aangevraagd worden. De Uk & Puk trainer die de laatste hercertificering heeft verzorgd vraagt dit aan. Op de website zetten we in 2021 een format wat jullie kunnen invullen.

Als een organisatie kiest om de routekaarten als hercertificering in te zetten, is het belangrijk om bij te houden welke routekaarten dit zijn en welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen. In de trainersmap staat dit ook beschreven. Als een organisatie kiest om andere bijscholing in te zetten als hercertificering is van belang dat dezelfde informatie wordt bijgehouden en hoe de link met Uk & Puk is gelegd.

Nieuwe trainersmateriaal

In het nieuwe trainersmateriaal van Uk & Puk zijn 15 onderwerpen opgenomen waaruit geput kan worden voor deze scholingen. Gecertificeerde trainers die het nieuwe trainersmateriaal hebben ontvangen, kunnen de hercertificering voor pedagogisch medewerkers verzorgen. Uiteraard kunnen er ook andere bijscholingen worden gevolgd dan het nieuwe trainersmateriaal Uk & Puk. Van belang is dat inhoudelijk een link wordt gelegd naar Uk & Puk.

Overleg jullie opleidingsplan met de programmaleiders van Uk & Puk. Dan kijken we mee of de pedagogisch medewerkers hun Uk & Puk ve-certificaat kunnen vervangen door een nieuw certificaat.

De onderwerpen van het nieuwe trainersmateriaal zijn:

A Planning en organisatie
B Interactievaardigheden
C Sociaal-emotionele ontwikkeling
D Spel en hoeken
E Buitenspel
F Spraak-taalontwikkeling
G Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
H Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het algemeen en wat is het cultureel erfgoed?
I Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking
J Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data Boek en map: Peuterstappen
K Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden Boek en map: Peuterstappen
L Puk in Peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen Boek en map: Peuterstappen
M Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen Boek en map: Peuterstappen
N Opvallend gedrag Boek: Trapsgewijs
O Ouderbetrokkenheid Boek: Samen Vooruit


Wil je als pedagogisch medewerker direct inschrijven voor een hercertificeringsmodule, meld je dan hier aan als belangstellende.


Logo in rondje

Meer weten?

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met Sietske Bakker en Susanne de Kruif (projectleiders van Uk & Puk)

Direct contact
x