sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wat is Uk & Puk?

Uk & Puk is gericht op kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Daarom is het geschikt voor het werken op kinderdagverblijven. Spelen staat centraal in Uk & Puk. De pop Puk is het speelkameraadje van de kinderen. Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken. In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby'tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

SLO-doelen
Het programma Uk & Puk maakt gebruik van de SLO-doelen en sluit zo naadloos aan op vroegschoolse programma

Erkend
Het programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en zijn daarmee door de Erkenningscommissie Interventies erkend als effectief VVE-programma. Begin oktober 2019 is het opnieuw erkend als effectieve jeugdinterventie. Het is beoordeeld als goed onderbouwd en blijft opgenomen in de databank. Met de vernieuwde training en het nieuwe trainersmateriaal gaat Puk een geweldige toekomst tegemoet. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt. 


Verantwoording
Lees hier de theoretische onderbouwing (pdf) 

 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599