sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Trainingstraject

Van pedagogisch medewerkers (minimaal opgeleid op MBO-niveau 3) wordt verwacht dat zij een verandering in werkwijze laten zien. In de kinderopvang heeft lange tijd de nadruk vooral gelegen op het verzorgende en pedagogische aspect. Nu komen daar ook  meer  ontwikkelingsgerichte en didactische vaardigheden bij kijken. Daarom staat er voor de invoering van het programma Uk & Puk twee jaar.

Kwaliteit
Al tijdens de implementatie is het belangrijk dat er binnen de organisatie aandacht wordt besteed aan borging en kwaliteitsbewaking. Op het moment dat de trainer zich terugtrekt, is het aan de organisatie zelf om hier zorg voor te dragen. Daarom laten steeds meer organisaties een eigen personeelslid opleiden tot Uk & Puk-trainer.

Interne coach
Wij adviseren om een pedagogisch medewerker de rol van interne coach te geven. Deze coach is verantwoordelijk voor de borging en kwaliteitsbewaking. Bovendien heeft zij de (eind)verantwoordelijkheid voor de planning en organisatie van de thema’s en activiteiten.

Meer informatie
Neem contact op met Els Groenewoud, e.groenewoud@cedgroep.nl

 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599