sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Overstappen van Puk & Ko naar Uk & Puk

Met 'overstappers' bedoelen we pedagogisch medewerkers die gecertificeerd zijn voor het programma Puk & Ko en daarmee werken. Zij kunnen de overstap naar het programma Uk & Puk  maken. Redenen van de overstap kunnen zijn dat in Uk & Puk de vier domeinen aan bod komen en dat de SLO-doelen verwerkt zijn in de activiteiten. Gaat u ook met de leeftijdsgroep van 0-2,5 jaar werken, dan moet u het instroomtraject volgen.

Ook voor leidinggevenden
In de meeste gevallen is het werken met een programma bij baby’s en dreumesen 'nieuw' voor overstappers.  Van belang is dat de leidinggevenden van de overstappers ook deelnemen aan de bijeenkomsten om implementatie en borging in de praktijk te waarborgen.

Twee bijeenkomsten
Er zijn twee bijeenkomsten waarbij in de eerste bijeenkomst de nadruk ligt op de overeenkomsten en verschillen tussen Puk & Ko en Uk & Puk. De tweede bijeenkomst gaat over de motorische en zintuiglijke ontwikkeling. Dit domein zit niet in het implementatietraject van Puk & Ko. Ook wordt er in de tweede bijeenkomst ingegaan op het werken met boeken. Bij Puk & Ko lag er veel nadruk op het interactief voorlezen, bij Uk & Puk ligt er meer nadruk op de verwerkingsmogelijkheden van verhalen. Deze tweede bijeenkomst is vooral praktisch. 

Begeleiding
Het is aan de leidinggevenden van de kinderopvangorganisatie om de uitvoering van de praktische opdrachten uit de bijeenkomsten in de praktijk te begeleiden. Getracht wordt om zoveel mogelijk “maatwerk” te leveren. Dat kan alleen als er een goede intake plaats heeft gevonden. Daarnaast kan de quick-scan gebuikt worden.  Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven werkwijze en opzet   afwijken. Wel moeten de leerdoelen zoals genoemd in de bijeenkomsten behaald worden!

Interesse?
Heeft u interesse in de instroombijeenkomsten? Neem contact op met Els Groenewoud, e.groenewoud@cedgroep.nl


  

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599