sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Inhoud training

Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerkers en de organisatie vast te stellen. Na de zevende bijeenkomst volgt nogmaals een quick-scan als tussenevaluatie. Het traject  eindigt met een quick-scan als eindevaluatie.  Deelnemers krijgen tijdens de implementatie zes maal een groepsconsultatie. Bij elke  bijeenkomst hoort een praktijkopdracht zodat hetgeen wat in de bijeenkomst behandeld is gelijk gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen en alle praktijkopdrachten met goed resultaat uitgevoerd hebben. In uitzonderingsgevallen kan er voor een gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt.

Onderwerpen in de bijeenkomsten   
1. Introductie Uk & Puk
2. Planning en organisatie
3. Interactievaardigheden
4. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
5. Speelleeromgeving en themahoeken
6. Spraaktaalontwikkeling
7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
8. Kunstzinnige orientatie
9. Gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
10. Resultaatgericht werken
11. Werken met boeken
12. Ouderbetrokkenheid
13. Presentaties en certificering
 
Indien de trainer dit beter acht, kan de trainer van de hier aangegeven volgorde  afwijken. Bijeenkomsten duren over het algemeen 6 uur, afhankelijk van de bevindingen uit de quick-scan en nooit korter dan 3,5 uur. De trainer draagt de verantwoordelijkheid voor een goede implementatie van het programma Uk & Puk. Certificering is persoonsgebonden.
      

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599