sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

VVE-certificering Uk & Puk

In het trainingstraject voor VVE-certificering leer je het programma Uk & Puk op een goede manier te gebruiken op de groep en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Ervaring leert dat een goede invoering voorwaarde is om alles uit het programma te halen. Met de opleiding ontvangt u als kindcentrum de VVE-certificering.

Wilt u als particulier deelnemen aan de instroomgroepen voor één van de VVE-programma's, lees dan eerst onze FAQ.

 
 • Trainingstraject

  Van pedagogisch medewerkers (minimaal opgeleid op MBO-niveau 3) wordt verwacht dat zij een verandering in werkwijze laten zien. In de kinderopva ...

  Lees meer

 • Uitgangspunten training

  De theoretische uitgangspunten van de trainingsbijeenkomsten zijn de uitgangspunten zoals beschreven in het boek Pedagogisch kader kindercentra ...

  Lees meer

 • Inhoud training

  Het trainingstraject bestaat uit bijeenkomsten en consultaties. We starten met een quick-scan (0-meting) om de beginsituatie van pedagogisch medewerk ...

  Lees meer

 • Overstappen van Puk & Ko naar Uk & Puk

  Met 'overstappers' bedoelen we pedagogisch medewerkers die gecertificeerd zijn voor het programma Puk & Ko en daarmee werken. Zij kunnen de ...

  Lees meer

Direct contact

Els Groenewoud  
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599