sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Uk & Puk voor gastouders

 

Speciaal voor gastouders heeft de CED-Groep een training in het werken met het vve-programma Uk & Puk. In deze training Uk & Puk voor gastouders leert u op een goede manier te werken met het vve-programma Uk & Puk en daarmee doelgericht de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Er wordt ingegaan op de wijze waarop u met de thema’s kunt omgaan, hoe u een rijke speelleeromgeving creëert bij de thema’s en op de mogelijkheid om echte activiteiten te ondernemen, routines in het gastgezin te implementeren en ouders te betrekken bij de manier van werken. Zo werkt u doelgericht en bewust aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Tevens heeft de CED-groep een apart katern ontwikkeld met aanknopingspunten om binnen de gastouderopvang met het programma Uk & Puk te werken. Dit katern ontvangt u tijdens deze praktische eendaagse training.

Datum training Uk & Puk voor gastouders
Donderdag 22 maart 2018

Kosten
€ 295,- inclusief lunch en katern.

Aanmelden
Meld u aan bij Mireille David, m.david@cedgroep.nl  o.v.v. training Uk & Puk gastouders.

Annuleringsvoorwaarden
Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Artikelen
Lees het artikel Uk & Puk voor gastouders (pdf) (dit artikel verscheen ook in KindVak Magazine - Kinderopvang, maart/april 2015, pag. 18-21)

Lees interview met gastouder Gitta van Zeijl over haar ervaringen met Uk & Puk voor gastouders

 

Direct contact

Mireille David Innovatie- en organisatieadviseur
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599