sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Train-de-trainer

Met de train-de-trainer van de CED-Groep wordt u een  professioneel trainer. In 11 bijeenkomsten leert u de belangrijkste vaardigheden die een trainer nodig heeft.

Toelatingseis
HBO-opleiding in een relevante richting en bekend met het werk in de kinderopvang.

Inhoud

Het programma Uk & Puk
Puk en opbrengstgericht werken, Puk in Peuterstappen
Breinsleutels, hoe leren jonge kinderen
Hoe implementeren, borgen en kwaliteit bewaken?
Trainersvaardigheden

Opbrengst
Na afloop van de training en het hebben voldaan aan de certificeringseisen kunnen deelnemers op een verantwoorde wijze aan de slag met implementatie of kwaliteitsbewaking van het programma Uk & Puk.
Zij worden op www.ukpukvve.nl opgenomen in de lijst van gecertificeerde Uk & Puk-trainers.

Data 2019 (2018 zit vol!)
21 en 22 januari 2019
18 en 19 februari 2019
11 en 12 maart 2019
20 en 21 mei 2019
17 en 18 juni 2019
1 juli 2019

Plaats en tijd
10.00 – 16.00 uur
Vergadercentrum CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC Rotterdam

Kosten
Inclusief materialen en lunch: € 4.995,00

Aanmelden?
Dat kan via secretariaatjongekind@cedgroep.nl U krijgt vervolgens een intakeformulier. Daarna kunt u op de deelnemerslijst geplaatst worden.

Annuleringsvoorwaarden
Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.

Voor inhoudelijke informatie over de training kunt u terecht bij Els Groenewoud, e.groenewoud@cedgroep.nl

 

 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599