sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Locatiecertificering

Steeds meer kinderdagverblijven willen zich onderscheiden en aan ouders laten zien dat ze kwaliteit bieden en werken met een erkend VVE-programma. Daarom is het mogelijk ook als locatie gecertificeerd te worden.

Certificering aanvragen
Aan het einde van een trainingstraject Uk & Puk vraagt de gecertificeerde trainer een locatiecertificaat aan. Is deze training reeds doorlopen? Ook dan is het mogelijk om de locatie te laten certificeren.

Voorwaarden
Voorafgaand aan de certificering moet aan de volgende eisen worden voldaan:
• Minimaal 90% van de pedagogisch medewerkers op de locatie is/wordt gecertificeerd voor Uk & Puk.
• De CED-Groep controleert de laatste van de drie afgenomen quickscans.
• De locatie overlegt een plan van aanpak voor borging en kwaliteitsbewaking.

Certificaat
Na goedkeuring wordt het certificaat toegezonden. Deze kan centraal opgehangen worden op de locatie. Op het certificaat staat tot wanneer de locatie is gecertificeerd. De locatie is gecertificeerd gedurende drie jaar. Daarna kan men zich hercertificeren. Ook ontvangt de locatie een Uk & Puk-gevelbordje om bij de deur te hangen .

Downloads
Criteria locatiecertificering Uk & Puk (pdf)
Checklist criteria voor locatiecertificering  Uk & Puk (pdf)

 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599