sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Instroomgroep Uk & Puk

Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt. Omdat de pedagogisch medewerkers in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

Bekijk onze FAQ over VVE-trainingen en de instroomgroepen voor VVE!

Onderwerpen bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk, kansen creëren en kansen grijpen
2. Vier dimensies van sociale ondersteuning en de sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling, rekenprikkels
4. Spraaktaalontwikkeling, gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
5. Werken met boeken en themahoeken
6. Observeren en ouderbetrokkenheid
7. Afsluiting

Aantal bijeenkomsten
7

Data

Rotterdam
10 oktober 2018
28 november 2018
13 februari 2019
24 april 2019

Nieuwegein
7 november 2018
9 januari 2019
20 maart 2019


Tijd
09.30- 17.00 uur.

Kosten per persoon (bij min. 12 deelnemers)
€ 2.700,-


Inschrijven
Mireille David, m.david@cedgroep.nl

Meer informatie

 • De bijeenkomsten worden zowel in Rotterdam (CED-Groep, Dwerggras 30, 3068 PC) als Nieuwegein ('t Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ) verzorgd.
 • Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
 • De vermelde prijzen zijn inclusief: VVE–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en cursusmateriaal en gelden bij een minimale groepsgrootte van 12 personen.
 • De coachingsbezoeken en nagesprekken vinden aansluitend plaats. Is dit niet mogelijk, dan zal een meerprijs berekend worden
 • Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.
 • Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaatjongekind@cedgroep.nl

* Vraag naar de voorwaarden voor deelname als u op dit moment geen eigen groep hebt!

 

Direct contact

Mireille David Innovatie- en organisatieadviseur
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599