sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Instroomgroep Uk & Puk

Instromers zijn pedagogisch medewerkers die nieuw zijn of nog niet zijn getraind in een organisatie die al met Uk & Puk werkt. Omdat de pedagogisch medewerkers in een omgeving werken waar Uk & Puk al geïmplementeerd is, zijn er minder bijeenkomsten en worden onderdelen uit het totale trainingstraject Uk & Puk verkort aangeboden. Vanuit de organisatie wordt de instromer op de werkvloer begeleid door een gecertificeerd pedagogisch medewerker.

Bekijk onze FAQ over VVE-trainingen en de instroomgroepen voor VVE!

Onderwerpen bijeenkomsten
1. Introductie Uk & Puk, kansen creëren en kansen grijpen
2. Vier dimensies van sociale ondersteuning en de sociaal-emotionele ontwikkeling
3. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling, rekenprikkels
4. Spraaktaalontwikkeling, gesprekken voeren en woordenschatontwikkeling
5. Werken met boeken en themahoeken
6. Observeren en ouderbetrokkenheid
7. Afsluiting

Aantal bijeenkomsten
7

Data Rotterdam 2018
13 februari, 27 maart, 24 april, 5 juni, 18 september, 30 oktober, 27 november

Data Nieuwegein 2018
11 april 29 mei, 27 juni, 29 augustus, 26 september 7 november, 12 december

Tijd
09.30- 15.30 uur.

Kosten per persoon (bij min. 12 deelnemers)
€ 2.134,50

Inschrijven
Mireille David, m.david@cedgroep.nl

Meer informatie

  • De bijeenkomsten vinden plaats in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.
  • Uw inschrijving kan alleen schriftelijk worden geannuleerd. Bij verhindering kan een collega van uw inschrijving gebruik maken. Annulering tot vier weken vóór de aanvangsdatum is uitsluitend mogelijk tegen betaling van € 50,- administratiekosten; bij annulering binnen deze vier weken is de volledige deelnemersprijs verschuldigd.
  • De vermelde prijzen zijn inclusief: lunch, VVE–certificaat, coachingsbezoeken op de eigen locatie en cursusmateriaal en gelden bij een minimale groepsgrootte van 12 personen.
  • Omdat er een officieel traject wordt gevolgd, wordt de training - na het voldoen aan de gestelde eisen - afgesloten met certificering. Men ontvangt dan het officiële VVE-certificaat voor het VVE-programma Uk & Puk.
  • Voor vragen kunt u contact opnemen met secretariaatjongekind@cedgroep.nl

* Vraag naar de voorwaarden voor deelname als u op dit moment geen eigen groep hebt!

 

Direct contact

Mireille David Innovatie- en organisatieadviseur
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599