sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Hercertificering van pedagogisch medewerkers

Het VE-programma Uk & Puk is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als goed onderbouwd en theoretisch effectief gebleken. Eén van de eisen om opgenomen te kunnen worden, is dat er elke drie jaar een hercertificering plaatsvindt. Verder: in de Wet IKK is er sprake van “permanente educatie” en moeten organisaties een scholingsplan hebben waarin aangegeven wordt hoe organisaties hun personeel blijvend scholen.

Voor de hercertificering voor pedagogisch medewerkers heeft de CED-Groep deze twee eisen in elkaar geschoven: door jaarlijks als organisatie twee (pedagogisch-educatieve) bijscholingen te verzorgen, kunnen pedagogisch medewerkers na drie jaar hergecertificeerd worden. De organisatie neemt de bijeenkomsten op in het scholingsplan, voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet IKK en kan na drie jaar het nieuwe certificaat voor de pedagogisch medewerkers aanvragen. 

Nieuwe trainersmateriaal
In het nieuwe trainersmateriaal is voor de trainers 15 onderwerpen opgenomen waaruit geput kan worden voor deze scholingen.
De onderwerpen zijn: 

A Planning en organisatie
B Interactievaardigheden
C Sociaal-emotionele ontwikkeling
D Spel en hoeken
E Buitenspel
F Spraaktaakontwikkeling
G Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
H Kunstzinnige oriëntatie A: Wat is kunst in het alge meen en wat is het cultureel erfgoed 
I Kunstzinnige oriëntatie B: Dans, drama, muziek en creatieve verwerking 
J Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data Boek en map: Peuterstappen
K Puk in Peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden Boek en map: Peuterstappen
L Puk in Peuterstappen hoofdstuk3: Doelen Boek en map: Peuterstappen
M Puk in Peuterstappen hoofdstuk 4: Doen Boek en map: Peuterstappen
N Opvallend gedrag Boek: Trapsgewijs
O Ouderbetrokkenheid Boek: Samen Vooruit 

Uiteraard kunnen er ook eigen onderwerpen aangedragen worden. Wel is het dan van belang dat men overlegt met de programmaleider van Uk & Puk. Zo komt men bij het aanvragen van de certificaten voor hercertificering niet voor verrassingen te staan. 

 
 

 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599