sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Aanvragen certificaten

Gecertificeerde Uk & Puktrainers hebben de mogelijkheid om deelnemers te certificeren met het Uk & Puk VVE-certificaat. Deelnemers worden getraind volgens de richtlijnen van het door de CED-Groep vastgestelde trainingstraject en met de Uk & Puk deelnemersmap. Gecertificeerde Uk & Puktrainers kunnen de mappen aanvragen via de Uk & Puk-coördinator van de CED-Groep. Zij zijn ook degenen die daar de certificaten kunnen aanvragen. Om certificaten aan te vragen moeten de volgende gegevens in een bestand doorgemaild worden: 

Van de deelnemers:     
- voor- en achternaam         
- geboortedatum en -plaats          

Van de trainer:            
 - naam trainer
-  datum dat de deelnemersmappen zijn aangevraagd          
-  welk trainingstraject is afgelegd: aantal bijeenkomsten en tijdsduur, aantal quickscans en aantal groepsconsultaties per deelnemer.                
 - datum van certificering        
 - post- en factuuradres          

Wij adviseren u om de certificaten een maand voor de geplande certificeringsdatum aan te vragen. De kosten per certificaat bedragen € 25,00.       

Aanvragen certificaten
certificatenukpuk@cedgroep.nl

 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599