sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wat is Puk & Ko?

Puk & Ko is een totaalprogramma voor de kinderopvang. Het hoofddoel van Puk & Ko is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve ontwikkeling expliciet aan bod. Dit gebeurt binnen de context van aansprekende thema’s, waarin de pop Puk een belangrijke rol speelt.  

Ontstaan Puk & Ko
Puk & Ko is in 2000 ontstaan als voorschools programma bij het vroegschoolse programma Ik & Ko. Al snel werd Puk & Ko ook gebruikt in de kinderdagverblijven.

Uk & Puk
Voortschrijdend inzicht en veranderde eisen aan VVE-programma’s hebben er voor gezorgd dat er een nieuw programma is ontwikkeld: Uk & Puk voor alle kinderen van 0 -4 jaar in de kinderopvang.

Wat kiest u?
Wij adviseren organisaties, als zij voor de keuze staan, om niet Puk & Ko maar Uk & Puk aan te schaffen.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Stel ze aan Els Groenewoud, e.groenewoud@cedgroep.nl

 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599