sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Ontwikkelingslijnen en SLO-doelen

In de trainingsbijeenkomsten van Uk & Puk wordt verwezen naar de ontwikkelingslijnen voor de vier domeinen zoals ze door de CED-Groep zijn opgesteld en naar de SLO-doelen.

Ontwikkelingslijnen
De motorische ontwikkeling van het jonge kind
De rekenkundige ontwikkeling van het jonge kind
De taalontwikkeling van het jonge kind
De sociaal-emotionele ontwikkeling van het jonge kind

Downloaden
De ontwikkellijnen kunt u op deze pagina downloaden: www.leerlijnen.cedgroep.nl/peuters/leerlijnen-peuters.aspx


Heeft u vragen? Neem contact op met Els Groenewoud, e.groenewoud@cedgroep.nl 

Direct contact

Els Groenewoud  
  • CED-Groep
  • Postbus 8639
  • 3009 AP
  • Rotterdam
  • tel: 010 4071 599