sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciƫle doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Materialen

Onze inspirerende materalen dragen altijd bij aan de ontwikkeling van het kind!

 • Quickscan: alleen voor gecertificeerde trainers

  Speciaal voor Uk & Puk-trainers is er de Quickscan. Deze Quickscan is bedoeld om als trainer een goed beeld te krijgen van de beginsituatie, de 0-meting, en de ontwikkeling van de deelnemers aan de trainingen van Uk & Puk. De Quicksc...

  Lees meer

  Dvd: alleen voor gecertificeerde trainers

  Speciaal voor Uk & Puk-trainers is een dvd gemaakt, die u kunt inzetten tijdens de trainingen. Op de dvd staan aanwijzingen voor het werken met de pop Puk, Uk & Puk-activiteiten, interviews en illustraties. Prijs De dvd Uk & Puk...

  Lees meer
 • Observatielijsten Doen, Praten & Bewegen

  Bij Uk & Puk is ervoor gekozen geen observatiesysteem toe te voegen. Als u al werkt met een adequaat observatiesysteem, raden we aan dit te blijven gebruiken. In andere gevallen adviseren wij u te werken met Doen, Praten & Bewegen, ...

  Lees meer

  Doen, Praten en Uk & Puk

  Doen, Praten & Bewegen, de Zo-lijsten, zijn de basis waarop Uk & Puk is geschreven. Maar hoe vind je dat in de activiteiten terug? Tijdens kleine groepsactiviteiten of als je individueel met een kind bezig bent, verzamel je door de inter...

  Lees meer
 • Ontwikkelingslijnen en SLO-doelen

  In de trainingsbijeenkomsten van Uk & Puk wordt verwezen naar de ontwikkelingslijnen voor de vier domeinen zoals ze door de CED-Groep zijn opgesteld en naar de SLO-doelen. Deze ontwikkelingslijnen kunt u als pdf downloaden: Ontwikkelings...

  Lees meer

  Opbrengstgericht werken met Peuterstappen

  Kinderen ontwikkelen zich op verschillende manieren en in verschillend tempo. Eén van de uitgangspunten bij Uk & Puk is daarom dat de pedagogisch medewerker bij de uitvoering van de activiteiten aansluit bij het kind. Opbrengstge...

  Lees meer
 • Gratis woordkaarten

  Bij de thema’s van Puk & Ko zijn woordkaarten ontwikkeld die ook te gebruiken zijn bij Uk & Puk. Alleen voor het thema Ik ga naar school en Ik en mijn familie zijn geen woordkaarten. Om de woordkaarten goed te gebruik...

  Lees meer

  Gratis activiteitenboek peuters

  Kleine wetenschappers In opdracht van het Platform Bèta Techniek ontwikkelde de CED-Groep een activiteitenboek voor peuters. Download het boek (pdf, 51 pag.)

  Lees meer
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599